...

Premijer Duško Marković primio predstavnike Sindikata zdravstva

Na sastanku održanom 27.11.2019. godine, premijer je informisan o Zaključku Glavnog odbora Sindikata zdravstva Crne Gore i Izvršnih odbora zdravstvenih ustanova o neprihvatljivosti predloženog povećanja plata od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija

Na sastanku održanom 27.11.2019. godine, premijer je informisan o Zaključku Glavnog odbora Sindikata zdravstva Crne Gore i Izvršnih odbora zdravstvenih ustanova o neprihvatljivosti predloženog povećanja plata od strane Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija.

Predstavnici reprezentativnih sindikata, upoznali su premijera i uži kabinet da je zaposlenima u sektoru zdravstva predloženo povećanje neprihvatljivo. Takođe je saopšteno da su zdravstveni radnici spremni da svim oblicima sindikalnog organizovanja istraju u borbi za veće povećanje plata.

Premijer je sa svojim užim kabinetom konstatovao da se do 07. decembra t.g., razmotri mogućnost obezbjeđenja sredstava za traženo povećanje iz opredijeljenog budžeta za 2020. godinu.